ผู้สนับสนุน: รับออกแบบเว็บไซต์ จดโดเมนราคาถูก ผลบอล ดูเว็บในเครือข่าย อยากมีร้านค้าออนไลน์? ฟรี!   สร้างร้านค้า+

                                                        (Root) 201145_81926.jpg

 

ใบPEDIGREE เพ็ดดีกรี คืออะไร และขอได้ยังไง


ใบเพ็ดดิกรี หรือใบรับรองพันธุ์ประวัติ (Certificate Pedigree)  เป็นใบบันทึกประวัติสายพันธุ์ของสุนัข โดยจะบันทึกประวัติตั้งแต่ ปู่ ย่า ตา ยาย พ่อ แม่ จนถึงสุนัขตัวนั้นๆ

ใบเพ็ดดีกรีทั่วๆไป มี 3 ช่วงอายุ ( Generation ) บ่งบอกถึงสายตัวพ่อพันธุ์ และสายตัวแม่พันธุ์


ใบพันธุ์ประวัติ ( PEDIGREE ) ที่ได้รับการรับรอง

# ใบ EXPORT PEDIGREE (เอ็กซ์พอร์ทเพดดิกรี) ของประเทศที่เป็นสมาชิก F.C.I. , K.C. (อังกฤษ) , A.N.K.C. (ออสเตรเลีย) , N.Z.K.C. (นิวซีแลนด์) , A.K.C. (สหรัฐอเมริกา) เป็นต้น

# ใบ CERTIFIED PEDIGREE (ใบรับรองพันธุ์ประวัติ) ของสมาคมผู้นิยมสุนัขแห่งประเทศไทย (D.A.T.)

# ใบ CERTIFIED PEDIGREE (ใบรับรองพันธุ์ประวัติ) ของสมาคมพัฒนาพันธ์สุนัข (ประเทศไทย) (K.C.T.)
  ขั้นตอนการขอใบ

1. ต้องเป็นสมาชิกของสมาคมหรือว่าคอกได้จดทะเบียนกับสมาคมผู้เลี้ยงสุนัขในประเทศไทย ซึ่งเค้าเป็นสถาบันที่ได้รับการยอมรับจากนานาชาติ สมาคมนั้นก็คือ สมาคมพัฒนาพันธุ์สุนัขแห่งประเทศไทย ( The Kennel Club of Thailand )

2. ต่อมาดูแม่พันธุ์ได้จดทะเบียนไว้รึยัง หรือต้องมีใบ Pedigree  ถ้าหากไม่มีก็ไปจดทะเบียนแม่พันธุ์ก่อน ซึ่งจะได้เป็นสุนัขประเภท No Record ได้ ซึ่งหากเป็นแบนี้ ในใบ Pedigree จะปรากฏเฉพาะชื่อแม่พันธุ์อย่างเดียวจะไม่มีชื่อพ่อแม่หรือปู่ย่าตายาย เพราะว่าไม่ได้มีการแจ้งบันทึกไว้ก่อน
แต่ถ้าสุนัขเคยจดทะเบียนแล้ว ต้องมีชื่อในทะเบียนเป็นเจ้าของสุนัข ถ้าซื้อต่อคนอื่น ต้องให้เจ้าของเดิมเซ็นสลักหลังโอนให้ด้วยจึงจะถือว่ า คุณเป็นเจ้าของโดยสมบูรณ์

3. ขั้นตอนต่อไป คือ เมื่อนำสุนัขไปผสมกับพ่อพันธุ์ก็ต้องขอดูใบทะเบียนแล ะ Pedigree จากเจ้าของพ่อพันธุ์ให้แน่ใจว่ามีเอกสารถูกต้องสมบูรณ์และผู้รับผสมเป็นผู้มีสิทธิ์เ ป็นเจ้าของพ่อพันธุ์หรือไม่ เพื่อจะได้ไม่มีปัญหาในภายหลัง ตามกฎของสมาคมฯถือว่าเจ้าของแม่พันธุ์เป็นผู้ผสมพันธ ุ์หรือ Breeder ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่เจ้าของแม่พันธุ์ ที่จะแจ้งผสมพันธุ์และจดทะเบียนคอกตามแบบฟอร์มที่สมาคมกำหนดซึ่งการนำแม่พันธุ์ไปผสมอย่าลืมนำแบบฟอร์มนี ้ไป ให้เจ้าของพ่อพันธุ์เซ็นชื่อรับรองด้วย เสร็จแล้วก็นำแบบฟอร์มไปยื่นกับสมาคมฯตามขั้นตอนและเ งื่อนไข ตาม http://www.kcthailand.org/

สมาคมพัฒนาพันธุ์สุนัข (ประเทศไทย)
403/3 ม.คาซ่าซิตี้ ถ.สุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม. 10230
 
โทรศัพท์ : 02-553-1094-5
แฟกซ์ : 02-553-1105-6
อีเมล์ : info@kcthailand.org
เวลาทำการ : จ. - ส. เวลา 9.00 - 17.00 น. (เว้น วันอาทิตย์)

(Root) 2012219_40167.gif